Tag Archives: giảm chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải

Hướng dẫn tối ưu hóa hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ kỵ khí anaerobic

lợi ích tối ưu hệ thống xử lý nước thải

Giới thiệu tối ưu hệ thống xử lý nước thải công nghệ kỵ khí Công nghệ xử lý nước thải kỵ khí đã được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam với các kiểu bể phản ứng sinh học như Upflow Anaerobic Sludge Bed Reactor (UASB), Expanded Granular Sludge Bed (EGSB), Internal Circulation Reactor (IC),…Trong […]

Hướng dẫn giảm chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải

hệ thống điều khiển xử lý nước

Những vấn đề trong hệ thống xử lý nước thải vi sinh bùn hoạt tính hiếu khí Công nghệ xử lý nước thải bằng vi sinh bùn hoạt tính hiếu khí là công nghệ phổ biến, được ứng dụng trong nhiều hệ thống xử lý nước thải có BOD cao như nước thải ngành thực […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo