Tag Archives: kiểm soát cáu cặn màng RO

Các phương pháp đánh giá khả năng cáu cặn từ các hạt keo huyền phù trong nước

cáu cặn màng RO

Giới thiệu cáu cặn hạt keo huyền phù colloidal silt fouling Trong seri trước, mình đã trình bày về các giải pháp kiểm soát cáu cặn vô cơ màng RO. Trong bài này mình sẽ trình bày về nguyên nhân gây cáu cặn là các hạt keo huyền phù lơ lửng trong nước. Cáu cặn […]

Các phương pháp kiểm soát cáu cặn nước đầu vào hệ thống lọc màng RO – phần 3

Hệ thống làm mềm bằng lime

Vấn đề cáu cặn trong nước đầu vào là một trong những vấn đề quan trong nhất cần kiểm soát khi vận hành các hệ thống lọc nước bằng màng RO. Nếu vấn đề cáu cặn không được kiểm soát tốt, các cáu cặn sẽ bám lên bề mặt màng và nhanh chóng gây tắt […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo