Chính sách giao hàng

Aquaedu có kinh doanh các khóa học online và offline. 

Đối với khóa học online, key của khóa học sẽ được gửi về email cho các bạn khi đăng ký.

Đối với khóa học offline, khóa học sẽ được thực hiện tại site của doanh nghiệp. Đối với các khóa do Aquaedu tổ chức, chúng tôi sẽ bố trí phòng học và điều kiện thực hành.

AQUATEKCO mong muốn hỗ trợ quý đối tác nhiều nhất có thể !