Author Archives: admin

Các thông số cần nắm khi vận hành hệ thống xử lý nước thải công nghệ sinh học

tuần hoàn bùn

BOD là gì BOD là viết tắt của Biochemical oxygen demand – Nhu cầu OXY để oxy hóa các chất ô nhiễm trong nước có khả năng phân hủy bằng phương pháp sinh học. Đơn vị mg/l. BNR là gì BNR là viết tắt của Biological nutrient removal – là quá trình xử lý nito […]

Khóa đào tạo quản lý vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước cấp và nước thải

khóa học quản lý vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải

Giới thiệu chương trình đào tạo quản lý vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước cấp và nước thải Nhận thấy các chương trình đào tạo hiện tại liên quan đến xử lý nước cấp và nước thải còn mang nặng tính lý thuyết. Người học thường chỉ để có chứng chỉ, […]

Các thuật ngữ dùng trong hệ thống lọc nước RO

dịch vụ tư vấn thiết kế hệ thống lọc nước RO

CIP: Clean In Place – Rửa hóa chất tuần hoàn trong hệ thống RO hoặc EDI để loại bỏ cáu cặn vô cơ và hữu cơ. CMU: Concentrate Make-up – Pha loãng dòng đậm đặc hệ thống RO Co-Current Flow: Dòng đầu vào, dòng thải và dòng sản phẩm song song với màng cũng giống […]

Hướng dẫn tính toán tỷ lệ thu hồi recovery cho hệ thống RO

Tỷ lệ thu hồi recovery cho hệ thống RO là gì Tỷ lệ thu hồi recovery là thông số quan trọng để đánh giá hiệu suất của hệ thống lọc màng UF hay RO. Tỷ lệ thu hồi càng cao thì hệ thống có hiệu suất càng cao nên sẽ giảm được năng lượng tiêu […]

Dịch vụ tư vấn lắp đặt hệ thống lọc nước tinh khiết và siêu tinh khiết

dịch vụ tư vấn thiết kế hệ thống lọc nước RO

Hệ thống lọc nước tinh khiết và siêu tinh khiết sử dụng công nghệ RO, UF, DI cho ra nước có điện trở xuất lên đến 18.2 Mohm. Hệ thống lọc nước sử dụng công nghệ RO, UF, DI có thể ứng dụng cho các ngành thực phẩm, điện tử, dược phẩm, năng lượng,… Để […]

Cách tính flux rate của hệ thống lọc nước RO như thế nào

Thiết kế hệ thống lọc nước RO

Flux rate là gì Flux rate là tỷ lệ lưu lượng nước qua màng trên một đơn vị diện tích màng UF hoặc RO. Tùy vào mỗi loại nguồn nước đầu vào, mỗi loại màng mà người thiết kế cần chọn con số flux rate cho phù hợp. Tại sao phải tính flux rate cho […]

Cách tính tỷ lệ thu hồi hệ thống lọc nước RO như thế nào

Thiết kế hệ thống lọc RO

Tại sao phải tính tỷ lệ thu hồi của hệ thống lọc RO Một trong những thông số quan trọng khi thiết kế và vận hành hệ thống lọc nước RO là thông số tỷ lệ thu hồi. Hệ thống có tỷ lệ thu hồi nước càng cao thì chi phí vận hành thấp, dòng […]

Cách tính tỉ lệ muối qua màng RO như thế nào

tỷ lệ muối qua màng

Tỷ lệ muối qua màng là gì Trong thực tế chưa có màng nào có thể loại bỏ 100% các tạp chất trong nước, tuy nhiên hiệu suất loại bỏ muối có thể lên đến 99.9%. Do đó, vẫn có một lượng muối đi qua màng. Tỉ lệ muối qua màng là tỷ lệ lượng […]

Cách tính TDS của hệ thống lọc RO như thế nào

thiết kế RO

Tại sao phải tính TDS cho hệ thống lọc RO Trong thiết kế và vận hành hệ thống lọc nước RO, chất lượng nước đầu vào và nước sản phẩm đầu ra của hệ thống RO là những thông số quan trọng. Chất lượng nước này có thể giám sát bằng con số chung là […]

Hướng dẫn giải quyết trường hợp nước đầu ra HTXLN thải có pH thấp

pH nước thải thấp

Các nguyên nhân nước đầu ra hệ thống xử lý nước thải có pH thấp Nước đầu ra hệ thống xử lý nước thải bùn sinh học hoạt tính có pH thấp rất hay thường gặp đối với anh em vận hành. Trong đó có ba trường hợp dẫn đến pH nước đầu ra sau […]

error: Content is protected !!
0909407547
icons8-exercise-96