Các thông số cần nắm khi vận hành hệ thống xử lý nước thải công nghệ sinh học

tuần hoàn bùn

Nội dung bài viết1 BOD là gì2 BNR là gì3 COD là gì4 TKN là gì5 TOD là gì6 DO là gì7 EOD là gì8 TN là gì9 TP là gì10 TSS là gì11 TDS là gì12 VSS là gì13 MLSS là gì14 MLVSS là gì15 F/M là gì16 HRT là gì17 ORP là gì18 […]

Khóa đào tạo quản lý vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước cấp và nước thải

khóa học quản lý vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải

Nội dung bài viết1 Giới thiệu chương trình đào tạo quản lý vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước cấp và nước thải2 Nội dung đào tạo quản lý vận hành hệ thống xử lý nước cấp và nước thải3 Sản phẩm đầu ra của chương trình đào tạo:4 Đối tượng học […]

Các thuật ngữ dùng trong hệ thống lọc nước RO

dịch vụ tư vấn thiết kế hệ thống lọc nước RO

CIP: Clean In Place – Rửa hóa chất tuần hoàn trong hệ thống RO hoặc EDI để loại bỏ cáu cặn vô cơ và hữu cơ. CMU: Concentrate Make-up – Pha loãng dòng đậm đặc hệ thống RO Co-Current Flow: Dòng đầu vào, dòng thải và dòng sản phẩm song song với màng cũng giống […]

Hướng dẫn tính toán tỷ lệ thu hồi recovery cho hệ thống RO

Nội dung bài viết1 Tỷ lệ thu hồi recovery cho hệ thống RO là gì2 Cách tính tỷ lệ thu hồi recovery3 Ví dụ tính tỷ lệ thu hồi recovery4 Lưu ý về tỷ lệ recovery của màng RO5 Tính tỷ lệ dòng thải bỏ reject Tỷ lệ thu hồi recovery cho hệ thống RO […]

Dịch vụ tư vấn lắp đặt hệ thống lọc nước tinh khiết và siêu tinh khiết

dịch vụ tư vấn thiết kế hệ thống lọc nước RO

Hệ thống lọc nước tinh khiết và siêu tinh khiết sử dụng công nghệ RO, UF, DI cho ra nước có điện trở xuất lên đến 18.2 Mohm. Hệ thống lọc nước sử dụng công nghệ RO, UF, DI có thể ứng dụng cho các ngành thực phẩm, điện tử, dược phẩm, năng lượng,… Để […]

Cách tính flux rate của hệ thống lọc nước RO như thế nào

Thiết kế hệ thống lọc nước RO

Nội dung bài viết1 Flux rate là gì2 Tại sao phải tính flux rate cho hệ thống lọc nước công nghệ màng UF hoặc RO3 Công thức tính flux rate cho hệ thống lọc nước công nghệ màng UF hoặc RO4 Ứng dụng tính flux rate trong thực tế Flux rate là gì Flux rate […]

Cách tính tỷ lệ thu hồi hệ thống lọc nước RO như thế nào

Thiết kế hệ thống lọc RO

Nội dung bài viết1 Tại sao phải tính tỷ lệ thu hồi của hệ thống lọc RO2 Công thức tính tỉ lệ thu hồi3 Ứng dụng công thức tính tỷ lệ thu hồi trong thực tế: Tại sao phải tính tỷ lệ thu hồi của hệ thống lọc RO Một trong những thông số quan […]

Cách tính tỉ lệ muối qua màng RO như thế nào

tỷ lệ muối qua màng

Nội dung bài viết1 Tỷ lệ muối qua màng là gì2 Tại sao phải cần tính tỉ lệ muối qua màng RO3 Công thức tính tỷ lệ muối qua màng RO4 Ứng dụng tính tỷ lệ muối qua màng RO trong thực tế Tỷ lệ muối qua màng là gì Trong thực tế chưa có […]

Cách tính TDS của hệ thống lọc RO như thế nào

thiết kế RO

Nội dung bài viết1 Tại sao phải tính TDS cho hệ thống lọc RO2 Công thức tính nồng độ muối TDS cho hệ thống lọc RO3 Các ứng dụng của công thức tính TDS cho hệ thống lọc nước RO Tại sao phải tính TDS cho hệ thống lọc RO Trong thiết kế và vận […]

Hướng dẫn giải quyết trường hợp nước đầu ra HTXLN thải có pH thấp

pH nước thải thấp

Nội dung bài viết1 Các nguyên nhân nước đầu ra hệ thống xử lý nước thải có pH thấp2 Trường hợp 1: Nước đầu vào có pH thấp3 Trường hợp 2: Nước đầu vào có pH từ 7.0 trở lên nhưng nước đầu ra sau bể lắng sinh học có pH thấp4 Trường hợp 3: […]

error: Content is protected !!
0909407547
icons8-exercise-96