Cách tính tỷ lệ thu hồi hệ thống lọc nước RO như thế nào

Nội dung bài viết

Tại sao phải tính tỷ lệ thu hồi của hệ thống lọc RO

Một trong những thông số quan trọng khi thiết kế và vận hành hệ thống lọc nước RO là thông số tỷ lệ thu hồi. Hệ thống có tỷ lệ thu hồi nước càng cao thì chi phí vận hành thấp, dòng thải bỏ ít. Do đó, khi thiết kế và vận hành hệ thống lọc nước RO, cần phải tính ra tỉ lệ thu hồi của hệ thống.

giám sát hệ thống lọc nước RO

Công thức tính tỉ lệ thu hồi

Để tính tỉ lệ thu hồi nước của hệ thống lọc RO, các bạn áp dụng công thức sau:

Tỷ lệ thu hồi (%) = ( Lưu lượng dòng thành phẩm / Lưu lượng dòng đầu vào ) * 100%

Hoặc các bạn cũng có thể dùng con số lưu lượng dòng thải bỏ để tính ra tỷ lệ thu hồi.

Ví dụ, dòng nước đầu vào hệ thống lọc RO với lưu lượng là 100 m3/h, dòng nước thành phẩm sau hệ thống là 70 m3/h, khi đó tỷ lệ thu hồi của hệ thống là:

Tỷ lệ thu hồi = (lưu lượng dòng thành phẩm/lưu lượng dòng đầu vào)*100

= (70/100)*100 = 70%

Thiết kế hệ thống lọc RO

Ứng dụng công thức tính tỷ lệ thu hồi trong thực tế:

Hệ thống có tỷ lệ thu hồi càng cao thì lượng nước thành phẩm thu được càng nhiều, từ đó chi phí cho mỗi m3 nước thành phẩm sẽ thấp. Do đó, trong thiết kế và vận hành chúng ta đều cố gắng để tăng tỷ lệ thu hồi.

Tỷ lệ thu hồi của hệ thống lọc nước RO sẽ phụ thuộc vào loại màng RO, UF. Số lượng array. Thông thường hệ thống 1 array nước tinh khiết có tỷ lệ thù hồi chừng 60-75%, hệ thống 2 array có tỷ lệ thu hồi lên đến 85-90%. Đối với hệ thống tái chế nước thải, tỷ lệ thu hồi của hệ thống 1 array đạt chừng 50%, 2 array đạt chừng 60-75%.

Tỷ lệ thu hồi còn là thông số để đánh giá khi nào cần làm CIP cho màng RO.

Tìm hiểu về khóa học thiết kế hệ thống lọc nước RO tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo