Câu chuyện hệ thống xử lý nước phải thay lõi lọc thường xuyên

Nội dung bài viết

Vấn đề sự cố thay lõi lọc thường xuyên

Hệ thống xử lý nước tinh khiết cấp cho sản xuất đồ uống của một khách hàng của Aquatekco sử dụng công nghệ lọc màng thẩm thấu ngược RO. Hệ thống có nước đầu vào lấy từ nước cấp thành phố, với lưu lượng 80 m3/h, cho ra dòng sản phẩm 50 m3/h.

Hệ thống đã chạy lên được 3 tháng và vận hành ổn định. Ngoại trừ một vấn đề là hệ thống cột lọc tinh tiền lọc RO, sử dụng lõi lọc 5 micromet phải thay với tần suất thường xuyên là 10 ngày một lần. Lý do là. Cột lọc bị nghẹt, dẫn đến lưu lượng từ mức 80 m3/h giảm xuống chỉ còn 30 m3/h sau 10 ngày. Gía lõi lọc là 110 000 VND. Số lượng lõi lọc là 12 lõi/cột. Tổng số lõi là 36 lõi. Như vậy cứ mỗi ngày, nhà máy phải thay 3.960.000 vnd tiền lõi lọc. Nhà máy đang tìm giải pháp để giảm chi phí cho thay lõi lọc này.

Lõi lọc bị nghẹt

Xác định nguyên nhân sự cố

Sử dụng phương pháp 5 why để điều tra nguyên nhân sự cố:

  1. Tại sao phải thay lõi lọc thường xuyên -> Vì lõi lọc bị nghẹt
  2. Tại sao lõi lọc lại nghẹt nhanh -> Vì các chất không tan trong nước cao
  3. Tại sao các chất không tan trong nước cao  -> Vì lọc đa vật liệu đã không loại bỏ được các chất không tan trong nước
  4. Tại sao Vì lọc đa vật liệu đã không loại bỏ được các chất không tan trong nước  -> Vì kích thước các hạt không tan trong nước nhỏ hơn 10 micromet
  5. Tại sao kích thước các hạt không tan trong nước nhỏ hơn 10 micromet -> Vì chúng đã không kết bông
  6. Vì sao các hạt không tan trong nước không kết bông -> Vì polymer đã châm không đúng

Vậy lý do của sự cố phải thay lõi lọc thường xuyên là polymer đã châm không đúng. Có thể là loại polymer không tương thích, có thể là châm thiếu polymer và cũng có thể là châm thừa polymer.

Xác định nguyên nhân gốc rễ của sự cố

Để xác định nguyên nhân gốc rễ của sự cố này, người vận hành đã làm thực nghiệm bằng cách đo thông số chỉ số mật độ bùn SDI sau cột lọc đa vật liệu, kết hợp điều chỉnh lượng châm polymer để kiểm tra liều lượng châm đã hợp lý chưa.

Kết quả khi tăng nồng động polymer, người vận hành nhận thấy SDI sau cột lọc đa vật liệu đã tăng từ 4.8 đến 5.5. Điều đó có nghĩa là polymer đang châm không thiếu mà chỉ có thể là dư hoặc sai loại polymer.

GIÁY CHỈ SỐ MẬT ĐỘ BÙN

Người vận hành làm bước tiếp theo là giảm lượng châm polymer ở nước đầu vào. Kết quả là SDI đã giảm từ 5.5 đến 4.0.

Các bạn có thể tham khảo quy trình lấy mẫu SDI tại đây.

Nếu chưa có thiết bị đo SDI thì các bạn có thể liên hệ tại đây.

Kết luận

Như vậy có thể xác nhận là lượng châm polymer bị dư dẫn đến các hạt cặn lơ lửng không kết bông và polymer dư làm cho lõi lọc bị nghẹt.

Sau khi chỉ số mật đọ bùn SDI giảm từ 5.5 đến 4 thì đến 40 ngày sau, chênh áp tại cột lọc lõi 5 micromet mới đạt 5 psi, lưu lượng giảm từ 80 m3 xuống còn 65 m3/h. Người quản lý hệ thống quyết định thay lõi lọc.

Như vậy tần suất thay lõi lọc 5 micromet sau cột lọc đa vật liệu tăng lên từ 10 ngày lên đến 40 ngày. Lượng tiết kiệm chi phí cho thay lõi lọc là 11. 880.000 vnd. Cộng với đó là lượng hóa chất polymer châm cho hệ thống đã giảm, tiết kiệm được hóa chất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo