Hướng dẫn giải quyết trường hợp nước đầu ra HTXLN thải có pH thấp

Nội dung bài viết

Các nguyên nhân nước đầu ra hệ thống xử lý nước thải có pH thấp

Nước đầu ra hệ thống xử lý nước thải bùn sinh học hoạt tính có pH thấp rất hay thường gặp đối với anh em vận hành. Trong đó có ba trường hợp dẫn đến pH nước đầu ra sau hệ thống xử lý thấp (nhỏ hơn 7.0): thứ nhất là do nước đầu vào có pH thấp, thứ hai là kiềm được sử dụng bởi quá trình nitrat hóa không được trả lại bởi quá trình khử nitrat hóa và thứ ba là sục khí quá nhiều làm kiềm CO2 stripping ra khỏi nước. Cách xử lý cho từng trường hợp như sau:

giảm bùn thải nước thải khu công nghiệp

Trường hợp 1: Nước đầu vào có pH thấp

Khi đó cần nâng pH cho nước bằng các giải pháp như châm shut, châm sodiumcarbonate, vôi,… để điều chỉnh pH. Tuy nhiên, các giải pháp này sẽ rất tốn kém chi phí vận hành vì sử dụng một lượng lớn hóa chất. Cách tốt nhất là xem thử nguồn nước nào có tính acid đi vào nước thải, nếu cô lập nguồn đó để tiền xử lý riêng thì sẽ giảm chi phí cho hóa chất.

Trường hợp 2: Nước đầu vào có pH từ 7.0 trở lên nhưng nước đầu ra sau bể lắng sinh học có pH thấp

Lý do lúc này là quá trình nitrification đã sử dụng kiềm trong nước thải. Nitrat hóa là quá trình bắt buộc để loại bỏ nito trong nước thải.

2NH4+ + 3O2 -> 2NO2- + 2H2O + 4H+

Lượng kiềm mất đi là 7.14 g CaCO3/g N bị oxy hóa.

Để bổ sung lại kiềm, nước thải từ bể anoxic có quá trình khử nitrat hóa sẽ bổ sung lại lượng kiềm đã sử dụng bằng cách bơm nước thải từ bể anoxic về.

2NO3- + 2H+ -> N2 + H2O + 2.5O2

Lượng kiềm bổ sung lại là 3.57 g CaCO3/g NO3 bị oxy hóa.

Như các bạn đã thấy nước thải cũng mất đi một lượng kiềm, do đó pH nước đầu ra sẽ thấp hơn pH trong nước thải đầu vào. Nếu pH vẫn thấp hơn quy định thì vẫn cần châm hóa chất để điều chỉnh pH. Tuy nhiên lượng hóa chất sử dụng sẽ thấp hơn nếu quá trình phản nitrat được kiểm soát tốt.

Trường hợp 3: Amonia trong nước đầu vào thấp, pH nước đầu và > 7 nhưng nước thải đầu ra vẫn có pH thấp

pH nước thải thấp

Lúc này các bạn nên kiểm tra lại DO của bể hiếu khí. Kiểm soát DO không quá cao, chỉ cần giao động từ 2-3 mg/l. Nếu DO trong nước lớn hơn 3, kiềm liên quan đến CO2 tan trong nước (HCO3-, CO32-) sẽ bay hơi và làm pH của nước giảm.

Để nhận hỗ trợ tư vấn tối ưu giảm hóa chất tiêu thụ, năng lượng và giải quết sự cố nước thải đầu ra vượt chuẩn, các bạn có thể liên hệ:

  • Email: tan.truong@witteveenbos.com
  • SĐT: 0909 407 547

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo