Hướng dẫn sử dụng phần mềm esankey để trình diễn cân bằng khối lượng

Nội dung bài viết

Phần mềm Esankey là gì

Esankey là một phần mềm cho phép người sử dụng trình bày dòng lưu lượng, hoặc năng lượng, khối lượng trong một chu trình nào đó một cách chuyên nghiệp, dễ hiểu. Thông qua tỷ lệ độ dày của mũi tên, người xem có thể nhìn trực quan các dòng vật chất, năng lượng trong chu trình đi đâu và bao nhiêu. Qua đó, có thể đánh giá được mức độ thất thoát của vật chất và năng lượng trong chu trình.

Phần mềm esankey có chức năng cân bằng dòng vật chất và năng lượng đầu cao và đầu ra của một quá trình. Trong quá trình tính toán, nhập dữ liệu, nếu các dòng vật chất đầu vào, và đầu ra không cân bằng, esankey sẽ hiện cảnh báo.

Esankey được ứng dụng rỗng rãi để thể hiện các lưu đồ sau:

  • Các dòng vật chất có trọng lượng như cân bằng khối lượng
  • Cân bằng dòng năng lượng
  • Cân bằng dòng truyền nhiệt
  • Dòng nguyên liệu, ví dụ, trong hệ thống sản xuất
  • Logistics, vận chuyển hàng hóa
  • Trình bày chi phí, phân bổ chi phí, lưu đồ của dòng tiền

Ứng dụng Esankey trong việc thể hiện bảng cân bằng khối lượng hoặc cân bằng năng lượng

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn từng bước cách sử dụng phần mềm esankey để cân bằng khối lượng. Cụ thể hơn, chúng ta sẽ áp dụng esankey để xem xét khối lượng COD trong dòng nước thải vào, ra và chuyển hóa như thế nào.

Bài toán này sẽ được áp dụng trong thực tế để đánh gía hiệu suất xử lý của các quá trình trong hệ thống xử lý nước thải.

Ở đây, để cụ thể dễ hiểu, mình ví dụ hệ thống xử lý nước thải của chúng ta là một hệ thống xử lý sinh học, kết hợp quá trịnh kỵ khí và hiếu khí.

Esankey sẽ dùng để mô tả khối lượng của thành phần, đầu vào và đầu ra của hệ thống. Để đơn giản thì ở đây mình chỉ xét COD trong thành phần nước đầu vô, không tính đến các yếu tố khác như: các thành phần khác COD trong nước thải, hóa chất châm vào và khối lượng oxy sục vào bể hiếu khí.

Cách vẽ biểu đồ esankey thể hiện bảng cân bằng khối lượng cho một hệ thống xử lý nước thải.

Bước 1: Chuẩn bị file excel tính toán các thành phần đầu vào, đầu ra. (giống như trong bài 1, mình đã giới thiệu).

Bước 2: Mở phần mềm esankey lên và tạo các lớp tag name, đây là tên của các quá trình xử lý trong hệ thống xử lý. Chọn màu sắc để biểu diễn các quá trình.

Ví dụ: COD đầu vào bể UASB, COD trong nước đầu ra bể UASB, khí Biogas thoát ra bể UASB,…

Bước 3: Vẽ sơ đồ cho quá trình xử lý

Bước 4: Chọn tên từ bước 2 vào sơ đồ quá trình xử lý, copy giá trị đã tính toán từ bảng excel vào tương ứng cho từng tên của thành phần đầu vào đầu ra. Khi chúng ta copy gái trị từ file excel nghĩa là Sankey đã link với file excel, nếu có bất kfy thay đổi nào trong file excel, Sankey sẽ tự động thay đổi gía trị tương ứng

Bước 5: Chỉnh sửa, canh chỉnh các quá trình trong sơ đồ.

tối ưu bể xử lý nước thải kỵ khí

Một số lưu ý khi ứng dụng phần mềm esankey trong biểu diễn cân bằng khối lượng cho hệ thống xử lý nước.

Khi tổng khối lượng/năng lượng vào không cân bằng với tổng khối lượng/năng lượng ra của quá trình, esankey sẽ hiện cảnh bảo, người sử dụng cần kiểm tra và cân chỉnh.

Trong esankey có biểu đồ kết hợp cân bằng giữ khối lượng và năng lượng, điều này rất phù hợp cho các quá trình sản xuất có sử dụng nguyên liệu đầu vào của một quá trình alf khối lượng nhưng đầu ra lại là năng lượng.

Các bạn có thể xem video hướng dẫn sử dụng esankey.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo