Hướng dẫn tính toán năng lượng tạo ra từ một hệ thống xử lý nước thải kỵ khí

Nội dung bài viết

Nguyên lý của tính toán

Nguyên lý của tính toán năng lượng từ hệ thống xử lý nước thải là xem hiệu suất xử lý COD của bể phản ứng kỵ khí, từ đó tính ra được lượng khí biogas tạo ra được dựa vào lượng COD đã xử lý. Tương ứng với lượng COD đã xử lý được, sẽ có một lượng khí biogas được tạo thành. Sau đó chúng ta quy lượng biogas này ra nhiệt năng hoặc điện năng dựa vào hiệu suất của thiết bị boiler hay CHP,…

tính biogas từ bể UASB

Ứng dụng của bài toán

Bài toán này được ứng dụng để đánh giá hiệu suất xử lý của bể phản ứng kỵ khí như UASB, IC,…hoặc bể xử lý bùn kỵ khí digestion tank.

Kết quả của bài toán  này còn cho ta thấy được lợi ích đạt được là bao nhiêu tương ứng với hiệu suất xử lý COD và nồng độ COD đầu vào.

Hướng dẫn cách tính

Bước 1: Xác định tải lượng COD đầu vào dựa vào nồng độ và lưu lượng của dòng nước thải.

Bước 2: Xác định hiệu xuất xử lý COD của bể kỵ khí. Xử lý tối ưu nhất là 90%, trung bình là 80-85%. Dưới 70% là thấp.

Bước 3: Xác định lượng COD đã chuyển hóa thành biogas. Tính ra lượng khí biogas thu được. Theo tỉ lệ 1 kg COD cho ra 0.47 Nm3 biogas.

Bước 4: Tính ra năng lượng thu được khi chuyển hóa lượng biogas trên thành nhiệt hay điện.

Bước 5: Tính ra số tiền thu được dựa vào kWhe hoặc KWht.

Ví dụ

Bảng tính toán năng lượng thu được từ hệ thống xử lý nước thải kỵ khí

Những hệ số cần nhớ

STT Hệ số chuyển đổi Gía trị Đơn vị
1 Năng suất sinh bùn kỵ khí từ COD 0.06 kg DS/kg COD removed
2 Năng suất sinh khí biogas từ COD 0.47 Nm3/kg COD removed
3 Năng suất sinh khí metan từ COD 0.35 Nm3/kg COD removed
4 Gía trị Calorific của CH4 at 273K, 1 atm) 35.9  
5 Hệ số chuyển đổi từ 1 MJ sang kWh 0.278  

 

Nếu bạn đang cần tối ưu hệ thống xử lý nước thải kỵ khí, có thể liên hệ tại đây:

  • Senior engineer: Trương Tường Tân
  • Phone: 0909 407 547
  • Email: tuongtan3t77@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo