Hướng dẫn tính toán tỷ lệ thu hồi recovery cho hệ thống RO

Nội dung bài viết

Tỷ lệ thu hồi recovery cho hệ thống RO là gì

Tỷ lệ thu hồi recovery là thông số quan trọng để đánh giá hiệu suất của hệ thống lọc màng UF hay RO. Tỷ lệ thu hồi càng cao thì hệ thống có hiệu suất càng cao nên sẽ giảm được năng lượng tiêu thụ, lượng nước tiêu thụ, lượng nước thải bỏ, hóa chất tiêu thụ trên mỗi m3 nước thành phẩm. Từ đó tiết kiệm được chi phí vận hành.

tỷ lệ muối qua màng

Cách tính tỷ lệ thu hồi recovery

Để tính được tỷ lệ thu hồi recovery của hệ thống lọc màng UF, RO, chúng ta cần biết các thông số sau:

  • Lưu lượng nước đi vào
  • Lưu lượng nước thành phẩm

Sau đó chúng ta áp dụng công thức sau:

Tỷ lệ recovery = (lưu lượng nước thành phẩm/lưu lượng nước đầu vào)*100%

Ví dụ tính tỷ lệ thu hồi recovery

Dòng sản phẩm 15 m3/h

Tổng dòng đầu vào 30 m3/h

=> tỉ lệ recovery = (15/30)*100% = 50%

Lưu ý về tỷ lệ recovery của màng RO

Khi các bạn xem trên màng RO sẽ thấy tỷ lệ recovery tối đa của mỗi màng là 15%, khi đó không có nghĩa tỷ lệ này là tỷ lệ recovery của cả hệ thống RO. Một hệ thống RO có thể có nhiều màng đấu nối tiếp với nhau nên sẽ nâng tỷ lệ recovery lên.

Tính tỷ lệ dòng thải bỏ reject

Ngược lại với tỷ lệ thu hồi recovery là tỷ lệ dòng thải bỏ reject. Để tính tỉ lệ dòng thải bỏ reject các bạn dùng công thức bên dưới:

Tỉ lệ dòng reject = 1 – tỷ lệ thu hồi recovery.

Ví dụ hệ thống lọc nước RO1 pass có tỷ lệ thu hồi recovery là 50% thì tỷ lệ dòng thải bỏ =  1 – 50% = 50%

Các bạn có thể học về cách tính toán và thiết kế hệ thống lọc nước UF, RO tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo