Khóa đào tạo quản lý vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước cấp và nước thải

Nội dung bài viết

Giới thiệu chương trình đào tạo quản lý vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước cấp và nước thải

Nhận thấy các chương trình đào tạo hiện tại liên quan đến xử lý nước cấp và nước thải còn mang nặng tính lý thuyết. Người học thường chỉ để có chứng chỉ, chứ kiến thức có thể áp dụng vào thực tế rất ít. Trong khi đó, nhu cầu của các đơn vị lại cần nhân viên có chuyên môn, có thể áp dụng các chương trình quản lý vận hành và bảo trì vào thực tế.

Từ thực tế, nên Aquaedu triển khai chương trình đào tạo quản lý vận hành hệ thống xử lý nước cấp và nước thải.

Đây là chương trình thực tế với các nội dung được áp dụng ở các nhà máy áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất của Mỹ.

khóa học quản lý vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải

Nội dung đào tạo quản lý vận hành hệ thống xử lý nước cấp và nước thải

Chương trình gồm có các nội dung được đào tạo như sau:

No Subject

Content

1 Wastewater composition

Thành phần nước thải

Wastewater composition and discharge standards

Thành phần nước thải và các tiêu chuẩn xả thải 

2 Physical – chemical treatments

Xử lý hóa lý

Principles, applications, operations, inspections of treatment technologies such as: Screen, Grit removal, Fat/Oil, Dissolved air flotation, Flocculation and coagulation, Sedimentation, Filtration, Disinfection, Sludge treatment.

Nguyên lý, ứng dụng, vận hành, kiểm ra của các công nghệ xử lý như: Song chắn, tách cát, dầu/mỡ, bể tuyển nổi, keo tụ và tạo bông, lắng, lọc, khử trùng, xử lý bùn. 

3 Knowledge about biological wastewater treatment

Kiến thức về xử lý nước thải sinh học

 

Treatment principles:

– Carbon cycle and COD removal

– Nitrogen cycle and Nitrogen removal

– Phosphorus cycle and phosphorus removal

Nguyên lý xử lý:

Chu trình cacbon và xử lý COD

Chu trình nito và xử lý nito

Chu trình phốt pho và xử lý phốt pho

4 Parameters in biological wastewater treatment

Những thông số trong xử lý nước thải sinh học

 

Parameters in biological wastewater treatment and how to control them

Introduce some tests like respiration test

Những thông số trong xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học và cách kiểm soát chúng

Giới thiệu một số phương pháp kiểm tra như phương pháp respiration test

5 Biological treatment

Xử lý sinh học

Principles, applications, operations, inspections of treatment such as: CAS, MBBR, MBR

Nguyên lý, ứng dụng, vận hành, kiểm tra của các công nghệ xử lý như: CAS, MBBR, MBR 

6 Monitoring and control WWTP

Giám sát và kiểm soát hệ thống xử lý nước thải

 

 • Hardware: PLC, HMI, instrument, equipment
 • Set point and program
 • Automatic and manual control
 • Phần cứng: PLC, HMI, instrument, equipment
 • Chương trình và cái đặt
 • Kiểm soát tự động và thủ công
7 High risk safety issues in WWTP operation and maintenance

Những vấn đề rủi ro an toàn cao trong vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải

 

 • Energy risk
 • Chemical risk
 • Working in confined space
 • Working at hight
 • High pressure equipment
 • Rủi ro năng lượng
 • Rủi ro hóa chất
 • Làm việc trong không gian hạn chế
 • Làm việc trên cao
 • Làm việc với thiết bị áp lực
8 WWTP maintenance management

Quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải

 

 • Equipment management
 • Measurement Instrument management
 • Preventive maintenance
 • Prepare work instruction – WI for maintenance activity
 • Inspections for maintenance management
 • Quản lý thiết bị
 • Quản lý thiết bị đo lường
 • Bảo trì phòng ngừa
 • Chuẩn bị hướng dẫn công việc
 • Kiểm tra quản lý bảo trì
9 Set up excellent operation program

Thiết lập chương trình vận hành tối ưu

 

Monitoring checklist

Thiết lập danh sách các thông số cần kiểm tra

Calculating set points

Tính toán giá trị cài đặt

Proactive Excursion Management system – PEMS

Hệ thống quản lý các thông số quan trọng

Corrective and preventive action

Xây dựng hành động khắc phcujvaf hành động phòng ngừa trong vận hành hệ thống xử lý nước cấp và nước thải

Failure mode and effects analysis (FMEA)

Phân tích chế độ lỗi và ngăn ngừa trong hệ thống xử lý nước cấp và nước thải

Prepare and apply SOP (Standard of Procedure)

Chuẩn bị và áp dụng quy trình vận hành chuẩn trong hệ thống xử lý nước cấp và nước thải

Prepare and apply RFC (Respond Flow Chart) for WWTP operation

Chuẩn bị và áp dụng quy trình ứng phó sự cố trong hệ thống xử lý nước cấp và nước thải

10 Optimize operational cost for wastewater treatment

Tối ưu chi phí vận hành cho hệ thống xử lý nước thải

 

Opportunities of potential savings in wastewater treatment such as chemical saving, energy saving, reduce sludge waste and calculate cost for a WWTP operation

Xác định cơ hội tiềm năng để tiết kiệm hóa chất, năng lượng và bùn thải trong hệ thống xử lý nước thải.

Tính toán chi phí cho vận hành hệ thống xử lý nước thải

11 WWTP operation during load variations or shut down (Example: Covid pandemic)

Vận hành hệ thống xử lý nước thải khi có sự thay đổi tải lượng và tắt hệ thống

Possible changes during operation WWTP

Monitor and adjustments during load variations

Những thay đổi có thể xảy ra khi vận hành hệ thống xử lý nước thải

Giám sát và điều chỉnh khi có sự dao động tải lượng

12 Common issues in WWTP operation and troubleshooting

Những sự cố thường gặp và hướng dẫn khắc phục khi vận hành hệ thống xử lý nước thải

Common issues and troubleshooting guidance for:

– High TSS in overflow of settling tank

– Bulking sludge

– Foam at aeration tank

– Floating sludge at secondary clarifier

– High NH4 and/or NO3 in effluent

– TSS sau bể lắng cao

– Nổi bùn

– Nổi bọt

– Trôi bùn

– NH4 hoặc NO3 trong đầu ra bị cao.

Sản phẩm đầu ra của chương trình đào tạo:

Sau khi tham gia chương trình, học viên sẽ đạt được những gì:

 • Xây dựng một kế hoạch vận hành và bảo trì logic cho hệ thống xử lý nước cấp và nước thải cho nơi mình đang công tác
 • Tối ưu vận hành và bảo trì để nâng cao chất lượng nước đầu ra và giảm chi phí vận hành cho hệ thống xử lý nướ cấp và nước thải
 • Chuẩn bị sẵn các kịch bản phòng ngừa và khắc phục sự cố, tránh gián đoạn hệ thống xử lý nước thải và nước cấp

Đối tượng học viên:

 • Sinh viên chuyên ngành môi trường và xử lý nước sắp hoặc đã tốt nghiệp
 • Nhân viên đang làm việc tại các hệ thống xử lý nước cấp, nước thải
 • Các nhà máy đang muốn nâng cao tay nghề cho nhân viên

Thông tin đăng ký chương trình học, vui lòng liên hệ về hotline: 0909 407 547

1 thoughts on “Khóa đào tạo quản lý vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước cấp và nước thải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo