Khóa học thiết kế cột trao đổi ion bằng phần mềm wave

Nội dung bài viết

Giới thiệu khóa học thiết kế hệ thống trao đổi ion trong xử lý nước bằng phần mềm WAVE

Sau khi đã nắm được các kiến thức về tính toán thiết kế – lựa chọn thiết bị – lắp đặt – testing comissioning và start up hệ thống lọc nước trao đổi ion, giờ là lúc các bạn áp dụng phần mềm để thiết kế nhanh hơn. Tại sao lại phải nắm được kiến thức về tính toán thiết kế – lựa chọn thiết bị – lắp đặt – testing comissioning và start up hệ thống lọc nước trao đổi ion trước khi thao tác bằng phần mềm. Vì nó giúp bạn có kiến thức nền để thực hiện các hiệu chỉnh trong thiết kế để đưa ra thiết kế đúng.

Tại sao lại là phần mềm WAVE. Vì WAVE là phần mềm tích hợp được nhiều công nghệ UF, RO, Ion exchange vào trong một phần mềm nên việc nắm được nó rất tiện. Với phần mềm WAVE, các bạn có thể thiết kế được các công nghệ trao đổi ion gồm: Hệ thống làm mềm, hệ thống khử khoáng, hệ thống mixed bed, hệ thống DI polishing.

Thiet ke he thong trao doi ion bang WAVE

Sau khi học được khóa học này, các bạn có thể tự chạy được các thiết kế ra các hệ thống:

Thiết kế cột làm mềm nước

Thiết kế cột trao đổi ion mixed bed

Thiết kế cột trao đổi ion khử khoáng

Thiết kế cột trao đổi ion polishing

Nội dung của khóa học như bên dưới.

Chương Mở đầu

Bài 0 Giới thiệu khóa học thiết kế cột trao đổi ion bằng phần mềm WAVE

Chương 1 Khai báo thông tin dự án trong phần mềm WAVE

Bài 1.0 Giới thiệu khai báo thông tin dự án

Bài 1.1 Khai báo thông tin người sử dụng

Bài 1.2 Khai báo thông tin dự án

Bài 1.3 Khai báo đơn vị tiền tệ

Bài 1.4 Khai báo thông tin thư viện hóa chất

Bài 1.5 Khai báo thông tin chi phí

Bài 1.6 Khai báo thông tin hiệu suất bơm

Bài 1.7 Khai báo đơn vị đo lường

Bài 1.8 Khai báo thông tin lưu lượng nước đầu vào

Bài 1.9 Khai báo thông tin pH nước đầu ra

khoa hoc thiet ke he thong trao doi ion bang wave

Chương 2 Khai báo thông tin đặt tính nguồn nước trong phần mềm WAVE

Bài 2.0 Giới thiệu khai báo thông tin nguồn nước đầu vào

Bài 2.1 Chọn loại nguồn nước đầu vào

Bài 2.2 Thiết lập pH cho nước đầu vào

Bài 2.3 Khai báo thành phần nước đàu vào

Bài 2.4 Khai báo các ion trong nguồn nước đàu vào

Bài 2.5 Cân bằng điện tích ION

Bài 2.6 Chọn nguồn nước đã lưu trong phần mềm WAVE

Bài 2.7 Chọn hóa chất cho các quá trình trong WAVE

Bài 2.8 Hòa trộn các dòng nước trong WAVE

Chương 3 Thiết lập cột trao đổi ion trong WAVE

Bài 3.1 Đưa thiết kế cột trao đổi ion vào thiết kế trong WAVE

Bài 3.2 Xóa thiết kế cột trao đổi ion trong WAVE

Bài 3.3 Chọn lưu lượng và tỷ lệ recovery

Bài 3.4 Thiết lập các thông tin đầu vào

Bài 3.5 Chọn mục đích chạy thiết kế cột trao đổi ion

Bài 3.6 Đồng bộ các train trong phần mềm WAVE

Bài 3.7 Thiết lập các thông tin lưu lượng thiết kế

Bài 3.8 Thiết lập các tần suất tái sinh cột trao đổi ion

Bài 3.9 Thiết lập các cột trao đổi ion phụ trong WAVE

Bài 3.10 Chọn cách bố trí hạt nhựa trong WAVE

Bài 3.11 Thiết lập hệ thống tái sinh cột trao đổi ion trong WAVE

Bài 3.12 Thiết lập tháp loại bỏ khí gas trong WAVE

Bài 3.13 Chọn hạt nhựa cho cột trao đổi ion

Bài 3.14 Thiết lập các điều kiện tái sinh cột trao đổi ion

Bài 3.15 Thiết lập các điều kiện tái sinh cột trao đổi ion nâng cao

Bài 3.16 Thiết lập thông tin thiết bị cột trao đổi ion

Bài 3.17 Thiết lập yêu cầu chất lượng dòng sản phẩm đầu ra

Bài 3.18 Thiết lập hệ số an toàn cho thiết kế cột trao đổi ion

Bài 3.19 Thiết lập thông tin trung hòa dòng nước thải tái sinh cột trao đổi ion

Bài 3.20 Lựa chọn hóa chất tái sinh cho cột trao đổi ion

Bài 3.21 Tối ưu châm hóa chất cho quá trình tái sinh

Bài 3.22 Đánh giá hiệu suất của cột trao đổi ion

Bài 3.23 Hiệu chỉnh các thông số thiết kế

Chương 4 Chạy báo cáo và đọc hiểu báo cáo

Bài 4.1 Chạy và đọc hiểu báo cáo summary report

Bài 4.2 Chạy và đọc hiểu báo cáo chi tiết

Bài 4.3 Chỉnh sửa nhiệt độ và tỷ lệ recovery sau thiết kế cột trao đổi ion

Bài 4.4 Xuất file báo cáo và lưu

Chương 5 Chạy dự án demo ví dụ

Bài 5.1 Chạy dự án demo ví dụ

Chương Tổng kết

Bài 6.0 Tổng kết khóa học thiết kế cột trao đổi ion bằng phần mềm wave

Những ai nên tham gia khóa học này:

  • Những bạn muốn nâng cao kiến thức trong ngành xử lý nước
  • Kỹ sư vận hành hệ thống xử lý nước
  • Kỹ sư thiết kế hệ thống xử lý nước

Chúc các bạn thu lượm được các kiến thức bổ ích khi tham gia khóa học.

 

Các bạn có thể đăng ký khóa học tại đây: —> đăng ký khóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo