Khóa học tính toán, thiết kế, lựa chọn thiết bị, lắp đặt hệ thống lọc nước tinh khiết RO

Nội dung bài viết

Giới thiệu khóa học thiết kế hệ thống lọc RO

Công nghệ lọc nước RO ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong dân dụng và công nghiệp. Trong dân dụng, công nghệ lọc nước RO được ứng dụng để lọc nước uống. Trong công nghiệp, công nghệ lọc nước RO được ứng dụng để lọc nước tinh khiết và siêu tinh khiết hay còn loại là RODI, UPW cấp cho ngành dược, ngành điện tử, nhiệt điện. Đặc biệt, công nghệ RO được ứng dụng trong các hệ thống lọc mặn và các hệ thống tái chế nước thải.

Thấy được nhiều bạn cần hỗ trợ kiến thức để tiếp cận công nghệ này, mình đã ghi lại các kiến thức về công nghệ xử lý nước bằng màng RO mà mình đã tham gia ở nhiều dự án trước đây bào gồm các kiến thức làm thể nào để thiết kế, lựa chọn thiết bị, lắp đặt, testing commissioning và start up hệ thống lọc RO.

thiết kế hệ thống lọc RO

Sau khóa học này, người học sẽ:

  • Biết cách tính toán thiết kế hệ thống lọc RO
  • Biết cách lựa chọn thiết bị cho hệ thống RO
  • Biết cách lắp đặt hệ thống lọc RO
  • Biết cách làm testing, commissioning và start up cho hệ thống RO

Khóa học này bao gồm các nội dung:

Chương mở đầu:

Tính toán, thiết kế, lựa chọn thiết bị, lắp đặt hệ thống lọc RO

Khóa học thiết kế hệ thống lọc nước RO

Chương 1: Kiến thức nền tảng

Các thuật ngữ khi làm việc với hệ thống lọc RO

Cấu tạo và nguyên lý làm việc của màng RO

Hướng dẫn đọc hiểu các thông số của màng lọc RO

Các loại nguồn nước đầu vào hệ thống RO và tính chất

Giới thiệu các họ màng RO filmtec

Các kiểu thiết kế hệ thống lọc RO

Các cấu phần chính trong hệ thống lọc RO

Nguyên lý vận hành trong hệ thống lọc RO

Chương 2: Tính toán, lựa chọn thiết bị

Các thông số đầu vào để thiết kế hệ thống lọc RO

Hướng dẫn chọn màng cho hệ thống lọc RO

Chọn fluxrate cho hệ thống lọc RO

Tính toán số lượng màng cho hệ thống lọc RO

Tính toán số lượng ống màng và stage cho hệ thống lọc RO

Tính số lượng ống màng ở mỗi Stage

Tóm tắt các bước tính toán cho hệ thống lọc RO

Chọn bơm cho hệ thống lọc RO

Chọn thiết bị đo cho hệ thống lọc RO

Chọn van cho hệ thống lọc RO

Chọn bơm hóa chất cho hệ thống lọc RO

Chọn bồn chứa cho hệ thống lọc RO

Chọn bồn chứa hóa chất cho hệ thống lọc RO

Tính toán thiết kế module CIP cho hệ thống lọc RO

Thiết kế hệ thống điện cho hệ thống lọc RO

Chương 3: Case study thiết kế bằng WAVE

Case study thiết kế hệ thống lọc RO bằng phần mềm WAVE

Hướng dẫn đọc báo cáo thiết kế hệ thống lọc RO bằng phần mềm WAVE

Chương 4: Hướng dẫn lắp đặt hệ thống lọc RO

Triển khai các tính toán thiết kế lên bảng vẽ

Danh sách sản phẩm đầu ra của file thiết kế hệ thống RO

Lập kế hoạch quản lý dự án lắp đặt hệ thống RO

Một số lưu ý khi lắp đặt hệ thống lọc RO

Chương 5: Hướng dẫn start up hệ thống lọc RO sau lắp đặt

Hướng dẫn start up khi lắp đặt hệ thống lọc RO

Hướng dẫn làm functional test cho hệ thống lọc RO

Chương Tổng kết

Tổng kết khóa học tính toán thiết kế lựa chọn thiết bị hệ thống lọc RO

Những ai nên tham gia khóa học này:

  • Những bạn muốn nâng cao kiến thức trong ngành xử lý nước
  • Kỹ sư vận hành hệ thống xử lý nước
  • Kỹ sư thiết kế hệ thống xử lý nước

Chúc các bạn thu lượm được các kiến thức bổ ích khi tham gia khóa học.

Các bạn có thể đăng ký tham gia khóa học tại đây: —> Đăng ký khóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo