Nguyên lý khi thiết kế hệ thống xử lý nước RO

Nội dung bài viết

Các yếu tố cần xem xét khi thiết kế hệ thống xử lý nước RO

Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất lên thiết kế hệ thống màng RO là khả năng gây cáu cặn của nước đầu vào. Khả năng gây cáu cặn được gây ra bởi các hạt không tan hoặc hòa tan trong nước. Chúng hiện diện trong nước đầu vào và bi cô đặc bám vào bề mặt của màng RO. Gía trị chỉ số mật độ bùn Silt Density Index (SDI) của nước đầu vào sau hệ thống tiền xử lý có liên quan đến khả năng màng bị cáu cặn. Nồng độ của thành phần cáu cặn tại bề mặt của màng tăng khi tăng hệ số lưu lượng dòng nước qua màng (flux rate). Hệ thống có tỷ lệ nước qua màng trên một diện tích cao thì càng làm tăng khả năng bám cáu cặn màng, khi đó nó cần tẩy rửa thường xuyên hơn.

Màng ro cáu cặn

Hệ thống xử lý nước RO được thiết kế tốt

Một hệ thống màng nên được thiết kế để mà mỗi màng của hệ thống vận hành trong một điều kiện được khuyến nghị bởi nhà sản xuất để tối thiểu khả năng cáu cặn và tăng tuổi thọ màng. Điều kiện vận hành của màng được giới hạn bởi:

  • Tối đa tỷ lệ recovery
  • Tối đa dòng sản phẩm
  • Tối thiểu dòng thải bỏ
  • Tối đa nước đầu vào

Nước đầu vào có khả năng gây cáu cặn càng cao, các thông số vận hành bên trên càng bị giới hạn.

Hậu quả Hệ thống xử lý nước RO được thiết kế không tốt

Việc thiết kế tính toán số lượng màng của mỗi dự án sẽ dựa vào tổng diện tích của màng và tỷ lệ flux rate của màng. Tuy nhiên, con số này cũng sẽ được xem xét dựa vào chất lượng nước đầu vào. Nếu nước đầu vào có chất lượng kém, tỷ lệ flux rate sẽ thấp. Mặc dù vậy, với cùng một chất lượng nước đầu vào, hệ thống được thiết kế với tỷ lệ flux rate cao hay thấp phụ thuộc vào tối thiểu chi phí đầu tư hay tối thiểu chi phí vận hành.

màng RO bị cáu cặn

Một hệ thống RO/UF được thiết kế tốt với sự vận hành ổn định của hệ thống tiền xử lý sẽ có số lần rửa màng CIP không nhiều hơn 4 lần/năm. Nếu thiết kế hệ thống RO/UF không tốt hoặc hệ thống nước đầu vào không ổn định, hệ thống sẽ bị các vấn đề sau khi vận hành;

  • Yêu cầu rửa màng thường xuyên
  • Lưu lượng dòng sản phẩm thấp
  • Tăng áp suất nước cấp
  • Giảm tuổi thọ màng

Các bạn có thể tham khảo thêm khóa học thiết kế hệ thống xử lý nước RO.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo