pH và nhiệt độ trong thiết kế và vận hành hệ thống lọc RO

Nội dung bài viết

1. Nhiệt độ trong thiết kế và vận hành hệ thống lọc RO

Nhiệt độ là thông số quan trọng trong thiết kế hệ thống RO. Nó ảnh hưởng đến yêu cầu áp suất bơm đầu vào, cân bằng lưu lượng giữa các stage của pass, chất lượng nước dòng sản phẩm và lượng muối hòa tan trong nước.

Nguyên lý ảnh hưởng của nhiệt độ đến yêu cầu áp suất nước đầu vào là khi nhiệt độ giảm đi 10 độ F thì áp suất yêu cầu sẽ tăng lên 15%.  Khi nhiệt độ tăng lên, những màng phía trước của stage sẽ lọc được lưu lượng dòng sản phẩm cao hơn, màng phía sau sẽ phải làm việc với nước có độ đậm đặc cao hơn, khi đó lưu lượng sẽ giảm đi.

Nước có nhiệt độ cao hơn 25 oC cũng sẽ làm cho lỗ màng giãn ra, tỉ lệ muối qua màng cao hơn, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng nước đầu ra. Nhiệt độ của nước giảm cũng sẽ làm giảm sự hòa tan của các ion trong nước như calcium sulfate, barium sulfate, strontium sulfate, and silica.

ảnh hưởng của nhiệt độ và tỉ lệ muối qua màng

2. pH trong thiết kế và vận hành hệ thống lọc RO

pH của nước nằm trong ngưỡng từ 0 – 14. pH nhỏ hơn 7.0 thì gọi là nước có tính acid. pH = 7 thì là nước trung tính, pH lớn hơn 7 là nước có tính bazo. Cách đơn giản nhất xác định là thiết bị đo, có thể đo online liên tục.

pH là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự tồn tại của dạng ion carbonate trong nước. Do đó, nó sẽ ảnh hưởng đến độ kiềm của nước. Ngoài ra, pH của nước còn ảnh hưởng đến sự chuyển hóa thuận nghịch của NH4 và NH3 nên nó cũng ảnh hưởng đến hiệu suất loại bỏ thành phần này bởi màng RO.

Ngòai ra, pH là yếu tố sẽ ảnh hưởng đến thông số LSI (Langlier Saturation Index). Yếu tố này ảnh hưởng đến khả năng bám cáu cặn của CaCO3 (calcium carbonate). Do đó,các bạn sẽ thấy pH của nước ảnh hưởng đến khả năng gây cáu cặn như thế nào. Đó cũng là nguyên nhân các bạn thấy là giá trị pH của nước đầu vào sẽ ảnh hưởng đến lượng ion bị loại bỏ trong dòng reject.

Để học thiết kế và vận hành hệ thống lọc nước RO, các bạn có thể tham khảo ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo