DANH MỤC ĐẦU SÁCH AQUAEDU

STT

Tên sách Tải về

Gía

01 Hóa học trong xử lý nước button download icon svg eps png psd ai vector color free new - el fonts vectors Free
02 Kiến thức cơ bản ngành xử lý nước button download icon svg eps png psd ai vector color free new - el fonts vectors Free
03 Hướng dẫn tính toán thiết kế và lựa chọn thiết bị cột lọc nước tổng

 

button download icon svg eps png psd ai vector color free new - el fonts vectors vnd
04 Hướng dẫn tính toán thiết kế và lựa chọn thiết bị cột lọc nước than hoạt tính

 

button download icon svg eps png psd ai vector color free new - el fonts vectors vnd
05 Hướng dẫn tính toán thiết kế và lựa chọn thiết bị hệ thống xử lý phèn sắt trong nước

 

button download icon svg eps png psd ai vector color free new - el fonts vectors vnd
06 Hướng dẫn tính toán thiết kế và lựa chọn thiết bị cột lọc xử lý kim loại nặng trong nước

 

button download icon svg eps png psd ai vector color free new - el fonts vectors vnd
07 Hướng dẫn tính toán thiết kế và lựa chọn thiết bị cột lọc nâng pH của nước

 

button download icon svg eps png psd ai vector color free new - el fonts vectors vnd
08 Hướng dẫn tính toán thiết kế và lựa chọn thiết bị cột làm mềm nước

 

button download icon svg eps png psd ai vector color free new - el fonts vectors vnd
09 Hướng dẫn tính toán thiết kế và lựa chọn thiết bị cột lọc lõi tiền RO

 

button download icon svg eps png psd ai vector color free new - el fonts vectors vnd
10 Hướng dẫn tính toán thiết kế và lựa chọn thiết bị hệ thống siêu lọc UF

 

button download icon svg eps png psd ai vector color free new - el fonts vectors vnd
11 Hướng dẫn tính toán thiết kế và lựa chọn thiết bị hệ thống lọc RO

 

button download icon svg eps png psd ai vector color free new - el fonts vectors vnd
12 Hướng dẫn tính toán thiết kế và lựa chọn thiết bị hệ thống mixed bed deion xử lý nước siêu tinh khiết button download icon svg eps png psd ai vector color free new - el fonts vectors vnd
13 Hướng dẫn tính toán thiết kế và lựa chọn thiết bị hệ thống CEDI xử lý nước siêu tinh khiết button download icon svg eps png psd ai vector color free new - el fonts vectors vnd
14 Hướng dẫn tính toán thiết kế và lựa chọn thiết bị polishing xử lý nước siêu tinh khiết button download icon svg eps png psd ai vector color free new - el fonts vectors vnd
15 Hướng dẫn tính toán thiết kế và lựa chọn thiết bị hệ thống UV cho xử lý nước button download icon svg eps png psd ai vector color free new - el fonts vectors vnd
16 Hướng dẫn tính toán thiết kế hệ thống phân phối nước tuần hoàn trong nhà máy button download icon svg eps png psd ai vector color free new - el fonts vectors vnd

Aqua.edu rất vui lòng cung cấp các tài liệu hướng dẫn trong nghề xử lý nước. Một số tài liệu bạn có thể tải miễn phí nhưng một số tài liệu bạn vui lòng trả phí để tải. Chúng tôi sẽ dành chi phí này để duy trì website chia sẻ kiến thức này.

Sách sẽ được tải về email dưới dạng file PDF.

Nếu cần sách gấp bạn có thể inbox zalo để được gửi sớm: 0909 407 547