Sách hướng dẫn quản lý vận hành, bảo trì, xử lý sự cố và tối ưu hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết RODI

Nội dung bài viết

Giới thiệu sách hướng dẫn quản lý vận hành, bảo trì, xử lý sự cố và tối ưu hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết RODI

Lời giới thiệu

Tiếp theo cuốn sách cách làm chủ hệ thống lọc nước tinh khiết và siêu tinh khiết phần một – hướng dẫn lựa chọn thiết bị, lắp đặt, testing commissioning và start up đã được chào đón, cuốn sách cách làm chủ hệ thống lọc nước tinh khiết và siêu tinh khiết phần hai – hướng dẫn quản lý vận hành, bảo trì, xử lý sự cố và tối ưu hệ thống lọc nước siêu tinh khiết sẽ là mảng ghép hoàn chỉnh cho những kiến thức về hệ thống lọc nước RO-DI. Kiến thức trong cả hai cuốn sách sẽ bao trọn một chu trình dự án hệ thống xử lý nước, từ giai đoạn thiết kế vận hành, lựa chọn thiết bị lắp đặt, chạy thử nghiệm, đưa vào vận hành cho đến bảo trì, xử lý sự cố và tối ưu hệ thống.

Cuốn sách cách làm chủ hệ thống lọc nước tinh khiết và siêu tinh khiết phần hai này là tổng hợp các kiến thức và kinh nghiệp thực tế của tác giả trong những năm làm việc tại các nhà máy FDI lớn của Việt Nam về các bước để thiết lập hệ thống quản lý vận hành, bảo trì, xử lý sự cố và tối ưu hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết. Cuốn sách này đặc biệt phù hợp cho các bạn định hướng trở người thành quản lý của hệ thống lọc nước siêu tinh khiết trong nhà máy.

Nhiều phần nguyên lý trong cuốn sách này không những chỉ áp dụng cho hệ thống lọc nước siêu tinh khiết mà còn có thể áp dụng cho hệ thống xử lý nước nói chung. Hy vọng người đọc có thể áp dụng những kiến thức, kinh nghiệp được trình bày trong cuốn sách này để nâng cao khả năng của bản thân, phục vụ cho mục tiêu thăng tiến trong công việc.

Cuối cùng, mình chúc anh em trong nghề xử lý nước có nhiều sức khỏe để kết hợp với trí tuệ mang lại giá trị cho đời !

Nội dung của cuốn sách:

Chương 4 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT VÀ SIÊU TINH KHIẾT

4.1 START UP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC UPW

4.1.1 Hướng dẫn làm kiểm tra áp suất (pressure test) cho hệ thống ống lọc nước

4.1.2 Hướng dẫn làm sạch hệ thống lọc nước UPW

4.1.3 Hướng dẫn làm functional test cho hệ thống lọc nước tinh khiết

4.1.4 Hướng dẫn start up hệ thống lọc nước tinh khiết

4.1.5 Hướng dẫn chạy testing and commissioning cho hệ thống lọc nước tinh khiết

4.1.6 Hướng dẫn làm water balancing hệ thống cấp nước tinh khiết

4.1.7 Hướng dẫn khởi động, tắt mở hệ thống lọc nước mỗi ngày

4.2 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG LỌC NƯỚC UPW

4.2.1 3 nhóm thông số cần quan tâm khi vận hành hệ thống UPW

4.2.2 Hướng dẫn xây dựng bảng checklist các thông số của hệ thống UPW

4.2.3 Hướng dẫn xây dựng sổ nhật ký vận hành hệ thống lọc nước UPW

4.2.4 Hướng dẫn cách theo dõi các thông số quan trọng trong hệ thống lọc UPW

4.2.5 Xây dựng các quy trình vận hành chuẩn hệ thống xử lý nước UPW.

4.3 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH KÉO DÀI TUỔI THỌ MÀNG RO

4.3.1 Một số lưu ý để vận hành màng RO được kéo dài tuổi thọ

4.3.2 Khi nào thì súc rửa màng RO

4.3.3 4 nhóm cáu cặn đối với màng RO

4.3.4  Các bước cần tiến hành trước khi tiến hành CIP

4.3.5 Xác định loại hóa chất dùng trong súc rửa màng RO

4.3.6 Hướng dẫn quy trình chung CIP cho màng RO

4.4 HƯỚNG DẪN CÁC ĐIỀU CHỈNH ĐỂ VẬN HÀNH HỆ THỐNG

4.4.1 Hướng dẫn tinh chỉnh nồng độ polymer

4.4.2 Hướng dẫn tinh chỉnh sodium bisulfite

4.4.3 Hướng dẫn tinh chỉnh châm antiscalant

4.4.4 Hướng dẫn tinh chỉnh châm NaOH

4.4.5 Hướng dẫn cài đặt CEDI

4.5 CÁC QUY TRÌNH VẬN HÀNH TRONG HỆ THỐNG LỌC NƯỚC

4.5.1 Hướng dẫn rửa ngược cột lọc đa vật liệu MMF

4.5.2 Hướng dẫn tái sinh cột làm mềm

4.5.3 Hướng dẫn tái sinh cột trao đổi ion mixed bed

4.6 CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA SỰ CỐ TRONG VẬN HÀNH

4.6.1 Phòng ngừa sự cố trong vận hành hệ thống xử lý nước là gì

4.6.2 Thiết kế hệ thống xử lý nước thông minh N+1

4.6.3 Chương trình giám sát PEMS

4.6.4 Chương trình phân tích đánh giá rủi ro FMEA

4.6.5 Kế hoạch hành động khi có sự cố xảy ra – RFC – Respond Flow Chart

4.6.6 Kế hoạch vận hành liên tục BCP – Business Continuous Plan

4.6.7 Chương trình quản lý sự thay đổi

4.7 QUẢN LÝ THIẾT BỊ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC

4.7.1 Mục đích của quản lý thiết bị hệ thống xử lý nước

4.7.2 Hướng dẫn lên danh mục quản lý máy móc thiết bị

4.7.3 Quản lý tình trạng thiết bị

4.7.4 Quản lý thiết bị đo lường trong xử lý nước

4.8 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VẬT TƯ TIÊU HAO

4.8.1 Tính toán xác định lượng tiêu hao

4.8.2 Quản lý quá trình thu mua

4.8.3 Xác định mức an toàn

4.8.4 Xác định kênh thông báo ngưỡng kích hoạt mua vật tư tiêu hao

4.9 QUẢN LÝ NHÂN LỰC TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC

4.9.1 Hướng dẫn quản lý con người vận hành trong hệ thống xử lý nước

4.9.2 Hướng dẫn phát triển con người

4.9.3  Quản lý ca vận hành hệ thống xử lý nước

4.10 QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC

4.10.1 Quản lý tuân thủ yêu cầu pháp luật

4.10.2 Quản lý rủi ro mất an toàn trong vận hành hệ thống xử lý nước

4.10.3 Hướng dẫn lập kế hoạch công việc trong vận hành hệ thống xử lý nước

Chương 5. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT VÀ SIÊU TINH KHIẾT

5.1. Các loại bảo trì và ưu nhược điểm của chúng

5.2. Các bước xây dựng chương trình bảo trì cho hệ thống xử lý nước

5.3. Tạo file maximo cho thiết bị cần bảo trì

5.4. Cách tạo danh sách phụ tùng thay thế

5.5. Cách tổ chức nhân sự cho team bảo trì

5.6. Cách tạo hướng dẫn công việc Work instruction

5.7. Cách hợp tác với các bên liên quan

5.8. Cách quản lý tracking quá trình bảo trì

Chương 6 HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT VÀ SIÊU TINH KHIẾT

6.1.1 Kiến thức xử lý sự cố trong hệ thống lọc nước

6.1.2 Các bước xử lý sự cố trong hệ thống lọc nước

6.1.3 Lập một báo cáo phân tích và xử lý sự cố

6.2.1 Sự cố rò rỉ hóa chất

6.2.2 Sự cố chỉ số mật độ bùn SDI cao

6.2.3 Sự cố lưu lượng sau màng RO bị giảm

6.2.4 Sự cố chất lượng nước sau màng RO giảm

6.2.5 Sự cố liên quan đến cột trao đổi ion Mixed bed

Chương 7 HƯỚNG DẪN TỐI ƯU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT

7.1 CÁC CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT VẬN HÀNH CỦA HỆ THỐNG

7.1.1 Cơ sở đánh giá hiệu suất vận hành của cột lọc đa vật liệu

7.1.3 Cơ sở đánh giá hiệu suất vận hành của module màng RO

7.1.4 Cơ sở đánh giá hiệu suất vận hành của module mixed bed

7.1.5 Cơ sở đánh giá hiệu suất vận hành của module CEDI

7.2 XÁC ĐỊNH CƠ HỘI TỐI ƯU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC

7.2.1  Xác định chi phí 1 đơn vị nước thành phẩm

7.2.2 So sánh Benchmark

7.2.3  Kiểm toán cho hệ thống xử lý nước

7.3 HƯỚNG DẪN TỐI ƯU CHI PHÍ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT

7.3.1  Hướng dẫn tối ưu hóa chất tiêu thụ cho hệ thống xử lý nước

7.3.2 Hướng dẫn tối ưu điện tiêu thụ cho hệ thống xử lý nước

7.3.3 Hướng dẫn tối ưu nước tiêu thụ cho hệ thống xử lý nước

7.4 HƯỚNG DẪN TỐI ƯU CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT

7.4.1 Hướng dẫn tăng chất lượng nước sau RO

7.4.2 Hướng dẫn tăng chất lượng nước sau cột trao đổi ion mixed bed

7.5.  HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH ĐỂ THIẾT BỊ CHẠY ỔN ĐỊNH, LÂU BỀN

TỔNG KẾT

Các bạn quan tâm có thể tải sách tại đây:

Sách hướng dẫn quản lý vận hành, bảo trì, tối ưu và xử lý sự cố hệ thống lọc nước siêu tinh khiết RODI (UPW).

Lưu ý:

Để góp thêm kinh phí phục vụ mục đích duy trì trang web chia sẻ kiến thức xử lý nước, bạn vui lòng mua sách với giá 190.000 vnd. Chuyển khoản để nhận file sách PDF qua email:

  • Tên chủ tài khoản: Truong Tuong Tan
  • Số TK: 19035135906017
  • Ngân hàng Techcombank Chi nhánh TP HCM
  • Nội dung: CK aqua.edu

Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ: 0909 407 547

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo