SDI và độ đục của nước trong thiết kế hệ thống RO

Nội dung bài viết

1.SDI (Silt Density Index)

SDI hay còn gọi là chỉ số mật độ bùn, là một thông số quan trọng được kiểm tra cho hệ thống màng để đo đạt tỉ lệ các thành phần gây cáu cặn trên một diện tích giấy lọc 0.45 mm bởi các tác nhân là các thành phần lơ lửng, không tan trong nước đầu vào.

Phương phát kiểm tra này yêu cầu thời gian và một thể tích nước đầu vào tại một áp suất không đổi 30 psi sau thời gian 5, 10 hay 15 phút của quá trình lọc liên tục. Kết quả SDI cần được xem xét để quyết định hệ thống tiền xử lý nước trước khi vào RO.

Hầu hết các màng RO đều yêu cầu SDI15 tối đa là 5 đối với nước đầu vào.

Các bạn có thể tham khảo thêm về chỉ số mật độ bùn SDI  ở www.aquatekco.com/hotrokythuat.

Chỉ số mật độ bùn SDI

 2. Độ đục

Độ đục là huyền phù của các hạt keo nhỏ. Vì chúng nhỏ, mịn và nhẹ nên đã không lắng mà chỉ lơ lửng trog dung dịch. Độ đục được xác định bằng máy đo tán xạ ánh sáng cái mà xác định mối quan hệ giữa số lượng ánh sáng có thể đi qua được dung dịch.

Độ đục được xác định bằng đơn vị NTU  (Nepholometric Turbidity Units). Hầu hết các màng RO đều yêu cầu nước đầu vào có độ đục nhỏ hơn 1.0 NTU cho nước đầu vào.

Trong một hệ thống lọc nước RO có thể dùng thông số SDI hoặc thông số độ đục để đánh giá chất lượng nước đầu vào.

Độ đục của nước

Để học thiết kế và vận hành hệ thống lọc nước RO, các bạn có thể tham khảo ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo