Tag Archives: ảnh hưởng của NH4 trong thiết kế hệ thống RO

Ảnh hưởng của các ion Sulfate (SO4), Fluoride (F), Ammonium (NH4) trong thiết kế hệ thống RO

NH3-NH4 trong nước

1.Sulfate (SO4) SO4 Là một anion hai hóa trị. Sự tồn tại của anion này kết hợp với ác cation trong nước sẽ hình thành hợp chất kết tủa và hình thành muối. Dung dịch có chứa CaSO4, BaSO4 là nguyên nhân gây cáu cặn cho màng RO. Ngưỡng giới hạn trên của SO4 trong […]

0909407547
icons8-exercise-96