Tag Archives: ảnh hưởng của nhiệt độ trong thiết kế RO

pH và nhiệt độ trong thiết kế và vận hành hệ thống lọc RO

ảnh hưởng của nhiệt độ và tỉ lệ muối qua màng

1. Nhiệt độ trong thiết kế và vận hành hệ thống lọc RO Nhiệt độ là thông số quan trọng trong thiết kế hệ thống RO. Nó ảnh hưởng đến yêu cầu áp suất bơm đầu vào, cân bằng lưu lượng giữa các stage của pass, chất lượng nước dòng sản phẩm và lượng muối […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo