Tag Archives: ảnh hưởng silica trong vận hành hệ thống lọc RO

Ảnh hưởng các các ion Na, Silic và Clo trong thiết kế hệ thống lọc RO

Thay đổi Clo trong nước theo pH

1.Natri (Na) trong thiết kế và vận hành hệ thống RO Natri là một ion dương Na+. Muối Natri tan và không là nguyên nhân gây cáu cặn màng RO. Natri trong nước biển là một ion dương chiếm đa số. Trong các phần mềm thiết kế có thể dùng ion cation để cân bằng […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo