Tag Archives: cách chạy hệ thống nước tinh khiết

HƯỚNG DẪN TINH CHỈNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT

khởi động hệ thống lọc

Tổng quan Khi chạy hệ thống RO lên lần đầu, các thông số sẽ không giống như thiết kế, nên chất lượng nước sẽ không đạt yêu cầu. Do đó, đòi hỏi người vận hành hệ thống lọc thẩm thấu ngược màng RO phải biết tinh chỉnh bơm, van,…để đạt được các thông số như […]

0909407547
icons8-exercise-96