Tag Archives: cáu cặn hữu cơ màng RO

Các phương pháp đánh giá khả năng cáu cặn từ các hạt keo huyền phù trong nước

cáu cặn màng RO

Giới thiệu cáu cặn hạt keo huyền phù colloidal silt fouling Trong seri trước, mình đã trình bày về các giải pháp kiểm soát cáu cặn vô cơ màng RO. Trong bài này mình sẽ trình bày về nguyên nhân gây cáu cặn là các hạt keo huyền phù lơ lửng trong nước. Cáu cặn […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo