Tag Archives: chạy hệ thống nước đóng bình

HƯỚNG DẪN TINH CHỈNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT

khởi động hệ thống lọc

Tổng quan Khi chạy hệ thống RO lên lần đầu, các thông số sẽ không giống như thiết kế, nên chất lượng nước sẽ không đạt yêu cầu. Do đó, đòi hỏi người vận hành hệ thống lọc thẩm thấu ngược màng RO phải biết tinh chỉnh bơm, van,…để đạt được các thông số như […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo