Tag Archives: chọn màng lọc RO

Chọn màng cho hệ thống lọc RO

chọn màng lọc RO

Chọn màng cho hệ thống lọc RO Có một anh em vừa hỏi là trong một ống sử dụng nhiều màng RO, thì mình sử dụng nhiều loại màng được không? Câu trả là là được. Lý do là chất lượng nước ở cuối ống màng sẽ cô đặc hơn. Điều này thể hiện ở […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo