Tag Archives: đào tạo vận hành hệ thống lọc RO

Ý NGHĨA CỦA CÁC THÔNG SỐ TRONG HỆ THỐNG LỌC NƯỚC RO

vận hành hệ thống lọc RO

Hệ thống lọc thẩm thấu ngược RO đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Việc không hiểu và vận hành không đúng sẽ làm cho màng lọc thẩm thấu ngược RO nhanh chóng bị nghẹt. Khi đó phải súc rửa màng RO, thặm chí phải thay thế thường xuyên. Trong khi đó, chi phí […]

error: Content is protected !!
0909407547
icons8-exercise-96