Tag Archives: đào tạo vận hành hệ thống xử lý nước

Các thông số cần nắm khi vận hành hệ thống xử lý nước thải công nghệ sinh học

tuần hoàn bùn

BOD là gì BOD là viết tắt của Biochemical oxygen demand – Nhu cầu OXY để oxy hóa các chất ô nhiễm trong nước có khả năng phân hủy bằng phương pháp sinh học. Đơn vị mg/l. BNR là gì BNR là viết tắt của Biological nutrient removal – là quá trình xử lý nito […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo