Tag Archives: giảm chi phí châm dinh dưỡng cho hệ thống xử lý nước thải

Hướng dẫn vận hành ổn định chất lượng nước đầu ra của các hệ thống xử lý nước thải

hệ thống điều khiển xử lý nước

Tại sao cần ổn định chất lượng nước thải đầu ra Với anh em vận hành các hệ thống xử lý nước thải, không có gì sung sướng bằng chất lượng nước thải đầu ra luôn đạt ngưỡng xả thải và ổn định. Tuy nhiên, thực tế thì chất lượng nước thải đầu ra luôn […]

CHÚNG TA ĐÃ LÃNG PHÍ NGUỒN CACBON TRONG NƯỚC THẢI NHƯ THẾ NÀO ?

giảm bùn thải nước thải khu công nghiệp

Thực trạng xử lý nước thải ở Việt Nam Hiện nay không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước châu Á, hầu hết các khu công nghiệp (hoặc khu sản xuất tập trung) đều được quy định phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung để thu nhận nước thải từ […]

Tối ưu chi phí dinh dưỡng cho các hệ thống xử lý nước thải

châm mật rỉ đường cho nước thải

Hiện tại không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước châu Á, hầu hết các khu công nghiệp (hoặc khu sản xuất tập trung nào đó gần giống khu công nghiệp) đều được quy định phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung để thu nhận nước thải từ các nhà […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo