Tag Archives: hiệu suất công nghệ xử lý nước

Giới thiệu Webinar: Efficiency in Waste Water Treatment Technologies

Webinar xử lý nước thải

Webinar: Sustainable Water Solutions: Efficiency in Waste Water Treatment Technologies”. – Hiệu suất trong công nghệ xử lý nước thải. Đây là webinar chia sẻ về kiến thức trong mảng xử lý nước thải, do tổ chức IWA (International water association) và SWA Singapore water association phối hợp tổ chức.   Webinar này sẽ chia […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo