Tag Archives: hỗ trợ tối ưu hệ thống xử lý nước thải

Hướng dẫn tối ưu hóa hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ kỵ khí anaerobic

lợi ích tối ưu hệ thống xử lý nước thải

Giới thiệu tối ưu hệ thống xử lý nước thải công nghệ kỵ khí Công nghệ xử lý nước thải kỵ khí đã được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam với các kiểu bể phản ứng sinh học như Upflow Anaerobic Sludge Bed Reactor (UASB), Expanded Granular Sludge Bed (EGSB), Internal Circulation Reactor (IC),…Trong […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo