Tag Archives: hỗ trợ xử lý sự cố hệ thống xử lý nước thải

Hướng dẫn giải quyết trường hợp nước đầu ra HTXLN thải có pH thấp

pH nước thải thấp

Các nguyên nhân nước đầu ra hệ thống xử lý nước thải có pH thấp Nước đầu ra hệ thống xử lý nước thải bùn sinh học hoạt tính có pH thấp rất hay thường gặp đối với anh em vận hành. Trong đó có ba trường hợp dẫn đến pH nước đầu ra sau […]

Hướng dẫn giải quyết sự cố nước đầu ra BOD vượt ngưỡng xả thải

điều chỉnh vận hành hệ thống xử lý nước thải

BOD vượt ngưỡng xả thải Thông số BOD là một trong những thông số chính, quan trọng nhất để đánh giá hiệu suất xử lý của hệ thống xử lý nước thải. Thông thường, khi vi sinh còn hoạt động tốt thì thông số BOD ít khi vượt ngưỡng xả thải nếu hệ thống thiêt […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo