Tag Archives: Hướng dẫn tối ưu chất lượng nước hệ thống RO

Khóa đào tạo: “Hướng dẫn tinh chỉnh vận hành module RO trong hệ thống xử lý nước tinh khiết và siêu tinh khiết”

Vận hành hệ thống RODI UPW

Tiếp theo buổi đào tạo hướng dẫn vận hành kiểm soát các thông số đầu vào của hệ thống tiền xử lý nước RO, buổi đào tạo hướng dẫn các tinh chỉnh vận hành module RO trong hệ thống xử lý nước tinh khiết và siêu tinh khiết sẽ giúp các bạn vận hành hiểu […]

error: Content is protected !!
0909407547
icons8-exercise-96