Tag Archives: kiểm soát cáu cặn hệ thống lọc nước RO

Các phương pháp kiểm soát cáu cặn nước đầu vào hệ thống lọc màng RO – phần 1

nguyên lsy chống cáu cặn antiscalant

Vấn đề cáu cặn trong nước đầu vào là một trong những vấn đề quan trong nhất cần kiểm soát khi vận hành các hệ thống lọc nước bằng màng RO. Nếu vấn đề cáu cặn không được kiểm soát tốt, các cáu cặn sẽ bám lên bề mặt màng và nhanh chóng gây tắt […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo