Tag Archives: kiểm soát kiểm soát thông số cáu cặn vô cơ

Khóa đào tạo: “Hướng dẫn vận hành hệ thống tiền xử lý nước RO”

Vận hành hệ thống RODI UPW 2

80% các vấn đề xảy ra ở module xử lý nước UF, RO là do phần xử lý nước đầu vào không đạt yêu cầu. Thông thường chi phí đầu tư cho phần màng RO chiếm khoảng 20-40% chi phí dự án, do đó nếu không vận hành kiểm soát tốt các thông số nước […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo