Tag Archives: lãng phí chi phí dinh dưỡng trong xử lý nước thải

Tối ưu chi phí dinh dưỡng cho các hệ thống xử lý nước thải

châm mật rỉ đường cho nước thải

Hiện tại không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước châu Á, hầu hết các khu công nghiệp (hoặc khu sản xuất tập trung nào đó gần giống khu công nghiệp) đều được quy định phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung để thu nhận nước thải từ các nhà […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo