Tag Archives: loại bỏ ion kiềm gây cáu cặn

Hướng dẫn kiểm soát cáu cặn bằng phương pháp trao đổi ion kiềm

co2-trong-nuoc

Giới thiệu phương pháp kiểm soát cáu cặn màng RO bằng phương pháp trao đổi ion kiềm Độ kiểm trong nước được tạo ra khi CO2 tan vào trong nước tạo ra CO3 2- và HCO3-. Việc loại bỏ CO2 sẽ giúp làm giảm các ion kiềm trong nước. Từ đó sẽ tránh được các […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo