Tag Archives: phục hồi hệ thống xử lý nước

Hỗ trợ xử lý sự cố hệ thống xử lý nước công nghệ kỵ khí UASB

Bể UASB bị sự cố

Giới thiệu hệ thống xử lý nước của nhà máy gelatine Một nhà máy sản xuất gelatine ở Ấn độ xả nước thải có chứa nồng độ COD trung bình 5000 mg/l. Họ đã lắp đặt hệ thống xử lý nước thải kết hợp công nghệ kỵ khí, hiếu khí và tái sửu dụng nước […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo