Tag Archives: TDS là tổng số khối lượng chất rắn tan

Hóa học nước trong thiết kế và vận hành hệ thống lọc RO

ion trong nước

1. Cations và Anions trong lọc nước RO Để hiểu về cation và anion các bạn cần hiểu về ion. Ion là sự tồn tại của một chất trong nước ở dạng tan. ion thì có hai loại là anion và cation. Cation là những ion tan trong nước mang điện tích dương  (nhân electron). […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo