Tag Archives: thông số vận hành màng RO

Những thông số quan trọng để đánh giá hệ thống RO

Chênh áp theo thời gian màng RO

Khi vận hành hệ thống xử lý nước màng RO, có 5 thông số quan trọng cần phải giám sát hằng ngày là chỉ số mật độ bùn SDI, Độ chênh áp delta pressure, lưu lượng dòng thảnh phẩm, tỷ lệ dòng thải bỏ concentrate và hệ số mất áp. Những thông số này chỉ […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo