Tag Archives: tính điện trở suất nước RO

Cách tính TDS của hệ thống lọc RO như thế nào

thiết kế RO

Tại sao phải tính TDS cho hệ thống lọc RO Trong thiết kế và vận hành hệ thống lọc nước RO, chất lượng nước đầu vào và nước sản phẩm đầu ra của hệ thống RO là những thông số quan trọng. Chất lượng nước này có thể giám sát bằng con số chung là […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo