Tag Archives: tính năng lượng thu được từ hệ thống xử lý nước thải

Hướng dẫn tính toán năng lượng tạo ra từ một hệ thống xử lý nước thải kỵ khí

tính biogas từ bể UASB

Nguyên lý của tính toán Nguyên lý của tính toán năng lượng từ hệ thống xử lý nước thải là xem hiệu suất xử lý COD của bể phản ứng kỵ khí, từ đó tính ra được lượng khí biogas tạo ra được dựa vào lượng COD đã xử lý. Tương ứng với lượng COD […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo