Tag Archives: Tỷ lệ muối qua màng

Cách tính tỉ lệ muối qua màng RO như thế nào

tỷ lệ muối qua màng

Tỷ lệ muối qua màng là gì Trong thực tế chưa có màng nào có thể loại bỏ 100% các tạp chất trong nước, tuy nhiên hiệu suất loại bỏ muối có thể lên đến 99.9%. Do đó, vẫn có một lượng muối đi qua màng. Tỉ lệ muối qua màng là tỷ lệ lượng […]

Những thông số quan trọng để đánh giá hệ thống RO

Chênh áp theo thời gian màng RO

Khi vận hành hệ thống xử lý nước màng RO, có 5 thông số quan trọng cần phải giám sát hằng ngày là chỉ số mật độ bùn SDI, Độ chênh áp delta pressure, lưu lượng dòng thảnh phẩm, tỷ lệ dòng thải bỏ concentrate và hệ số mất áp. Những thông số này chỉ […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo