Tag Archives: ứng dụng OLI đế đánh giá kết tủa của kim loại nặng trong nước thải

Ứng dụng phần mềm OLI mô phỏng kết tủa để loại bỏ nhôm trong nước thải

Al trong nước

Giới thiệu thông tin dự án Nước thải từ nhà máy sản xuất polymer có chứa 11 mg/l Nhôm (Al) và các thành phần khác như bảng bên dưới. Nhà máy đã tiến hành thí nghiệm jartest để đánh giá khả năng kết tủa của nhôm và loại bỏ chúng. Tuy nhiên, do trong nước […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo