Tag Archives: xử lý nước campuchia

Hội thảo cơ hội trong ngành xử ly nước ở campuchia

xử lý nước ở campuchia

Hội thảo online: Cơ hội trong lĩnh vực xử lý nước ở Campuchia – Water Sector Opportunities in Cambodia Thời gian: Ngày 7 tháng 9 từ 4:00 đến 5:00 Nội dung: Cambodia là quốc gia không thiếu nước. Cùng với khsi hậu nhiệt đới, Campodia ngoài ra còn có song Mekong và hồ Tonle sap, […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo