Tag Archives: ý nghĩa các thông số trong lọc RO

Sách hóa học trong xử lý nước công nghệ RO

Hóa học trong xu ly nuoc

Sau nhiều năm trực tiếp làm và hướng dẫn nhiều anh em trong ngành thiết kế và vận hành các hệ thống xử lý nước cấp, mình nhận ra nhiều anh em do không có kiến thức nền tảng về hóa học nên không hiểu được nguyên lý của các vấn đề xảy ra trong […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo