AQUA-EDU

Đến năm 2025, AQUA-EDU giúp được 100 doanh nghiệp và 1000 bạn học viên đạt chứng nhận quản lý vận hành xuất sắc hệ thống xử lý nước.

Sứ mệnh của AQUA-EDU là nâng cao kiến thức, kỹ năng cho anh em trong ngành, qua đó giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn các hệ thống xử lý nước.

AQUA-EDU cam kết

 • Học và làm được thực tế
 • Kết nối trọn đời để giải đáp vấn đề
 • Giới thiệu được việc làm cho học viên

AQUA-EDU bám sát 6 giá trị cốt lõi để hoạt động

 • Cung cấp các kiến thức xử lý nước công nghệ cao
 • Nâng cao kỹ năng làm việc tại các doanh nghiệp FDI
 • Nâng cao khả năng tiếng anh trong ngành xử lý nước
 • Được trải nghiệm mô hình và công việc thực tế
 • Kết nối trọn đời để giải đáp vướng mắc
 • Giới thiệu được việc làm cho học viên
 

AQUA-EDU có 5 đối tác chính:

 • Các bạn muốn học kiến thức thực tế ngành xử lý nước
 • Các bạn có dự định mở cơ sở xây lắp hệ thống lọc nước
 • Các doanh nghiệp muốn nâng cao tay nghề cho nhân viên
 • Doanh nghiệp muốn tư vấn thiết kế, lắp đặt HT xử lý nước
 • Doanh nghiệp muốn tư vấn quản lý vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước