Ứng dụng phần mềm OLI mô phỏng kết tủa để loại bỏ nhôm trong nước thải

Nội dung bài viết

Giới thiệu thông tin dự án

Nước thải từ nhà máy sản xuất polymer có chứa 11 mg/l Nhôm (Al) và các thành phần khác như bảng bên dưới.

thành phần nước thải

Nhà máy đã tiến hành thí nghiệm jartest để đánh giá khả năng kết tủa của nhôm và loại bỏ chúng. Tuy nhiên, do trong nước có một lượng lớn NaCl và có CO2, CO3 2- nên Al không kết tủa. Các thí nghiệm jartest không thể đánh giá được là ở pH bao nhiêu thì Nhôm sẽ kết tủa và kết tủa với nồng độ bao nhiêu.

Bên mình được mời để tham gia dự án nhằm hỗ trợ nhà máy này lên phương án, lựa chọn công nghệ để xử lý nhôm trong nước thải, đảm bảo nước đầu ra có nồng độ thấp hơn 1 mg/l.

Thực hiện dự án:

Bên mình đã ứng dụng phần mềm OLI cộng với các kiến thức chuyên gia về hóa học đã tìm ra được lý do tại sao nhôm không thể được kết tủa. Đồng thời lựa chọn công nghệ khả thi để loại bỏ nhôm trong nước đạt ngưỡng yều cầu.

Kết quả mô phỏng bằng phần mềm OLI cho thấy để nhôm có thể kết tủa, CO2 và CO3 2- trong nước cần phải loại bỏ. Đầu tiên là bước điều chỉnh pH để CO3 2- trong nước tồn tại về dạng CO2. Sau đó sử dụng phương pháp stripping để loại bỏ CO2 trong nước.

CO2 trong nước

Bước tiếp theo, kết sử dụng phần mềm OLI để khảo sát mức độ kết tủa của Al ở các mức pH khác nhau cho thấy tại pH 5.0, Al(OH)3 kết tủa ở mức cao nhất với nồng độ là 31.3 mg/l.

ứng dụng OLI trong xử lý nước thải

Kết quả tính toán cho thấy tổng lượng nhôm kết tủa sẽ là 10.07 mg/l. Do đó, nếu phương pháp lắng và lọc loại bỏ được toàn bộ lượng kết tủa thì Al trong nước còn lại sau hệ thống xử lý là 0.03 mg/l. Ngoài ra, phần mềm mô phỏng cũng cho thấy ở mức độ nào thì Al có thể tan trở lại. Thông tin này sẽ cho biết người vận hành cần duy trì pH ở ngưỡng tối ưu là bao nhiêu để có hiệu xuất loại bỏ nhôm là cao nhất.

Al trong nước

Kết quả:

Kết quả thực hiện mô phỏng đã lựa chọn được công nghệ tối ưu để xử lý nước cũng như tính toán được kết quả đầu ra, mức chi phí cho hóa chất vận hành.

Đối với các loại nước thải mới mà các đơn vị thiết kế chưa đánh giá được hiệu suất xử lý, các điều kiện tối ưu thì nên sử dụng OLI để chạy mô phỏng trước khi triển khai thiết kế và xây lắp.

Để có thêm thông tin, các bnaj vui lòng liên hệ để được tư vấn:

  • Trương Tường Tân
  • SĐT: 0909 407 547
  • Email: tan.truong@witteveenbos.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo