ỨNG DỤNG PHẦN MỀM OLI TRONG THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC

Nội dung bài viết

Một số vấn đề mà người thiết kế hệ thống xử lý nước thải có thể gặp phải:

 • Nếu bạn là một người thiết kế hệ thống xử lý nước thải, bạn đã từng gặp các trường hợp như:
 • Qúa trình làm jartest cho thấy nước thải không thể kết tủa.
 • Không xác định ngưỡng pH tối ưu cho các quá trình hóa lý của nước thải.
 • Không chọn được công nghệ tối ưu cho hệ thống xử lý nước.

Ứng dụng OLI trong thiết kế hệ thống xử lý nước thải

Với OLI, chúng tôi hỗ trợ khách hàng để có thể:

 • Đánh giá được các pha rắn, lỏng, khí của các thành phần hóa chất phức tạp trong nước thải.
 • Đánh giá được sự ảnh hưởng của nhiệt độ và pH lên sự thay đổi của các thành phần trong nước thải.
 • Chọn được pH tối ưu cho quá trình kết tảu, keo tụ, tạo bông và ước lượng được lượng hóa chất cho quá trình tiêu thụ hóa chất Acid và sút.
 • Chọn được các điều kiện tối ưu để tối thiểu sự sinh bùn và giảm sự cáu cặn, ăn mòn trên đường ống và thiết bị
 • Biết được tỷ lệ kết tủa, đánh giá được hiệu suất xử lý từ đó biết được nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải đầu ra.

Một ví dụ về ứng dụng OLI trong thiết kế hệ thống xử lý nước

Một nhà máy cần xử lý nước thải có thành phần Cobalt nồng độ cao. Người thiết kế dự định dùng quá trình kết tủa hóa học để tạo ra muối, sau đó qua quá trình lắng và loại bỏ. Tuy nhiên, quá trình jartest cho thấy nước thải không thể kết tủa.

xử lý nước thải khó

Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin về ứng dụng của OLI tại đây.

Các bạn quan tâm có thể liên hệ:

 • Name: Trương Tường Tân
 • Email: tan.truong@witteveenbos.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo