Cách tính tỉ lệ muối qua màng RO như thế nào

Nội dung bài viết

Tỷ lệ muối qua màng là gì

Trong thực tế chưa có màng nào có thể loại bỏ 100% các tạp chất trong nước, tuy nhiên hiệu suất loại bỏ muối có thể lên đến 99.9%. Do đó, vẫn có một lượng muối đi qua màng. Tỉ lệ muối qua màng là tỷ lệ lượng chất hòa tan trong nước thấm qua màng và đi vào dòng sản phẩm so với lượng chất hòa tan trong dòng nước đi vào hệ thống.

tỷ lệ muối qua màng

Tại sao phải cần tính tỉ lệ muối qua màng RO

Tỷ lệ muối qua màng là thông số để đánh giá chất lượng màng RO. Màng có tỷ lệ muối qua màng càng thấp thì hiệu suất loại bỏ muối càng cao. Do đó, đây là thông số quan trọng để lựa chọn màng RO và tính toán khi thiết kế.

Bên cạnh đó, khi vận hành hệ thống RO, việc tính tỷ lệ muối qua màng có thể giúp đánh giá được chất lượng màng từ đó là một trong số những thông tin để quyết định có nên thay màng hay không.

Công thức tính tỷ lệ muối qua màng RO

Để tính tỷ lệ muối qua màng RO, các bạn áp dụng công thức bên dưới:

Tỷ lệ muối qua màng (%) = (TDS dòng sản phẩm/TDS đầu vào)*100*

Các bạn có thể thay con số TDS bằng con số conductivity hoặc con số resistivity.

Ví dụ, trong một hệ thống RO, nước đầu vào có TDS 500 mg/l, nước dòng sản phẩm có TDS là 25 mg/l. Khi đó, chúng ta có thể tính ra tỷ lệ muối qua màng như sau:

Tỷ lệ muối qua màng = (TDS nước sản phẩm /TDS nước đầu vào) *100% = (25 / 500) * 100% = 5%

Ứng dụng tính tỷ lệ muối qua màng RO trong thực tế

Chất lượng nước dòng sản phẩm được quyết định trực tiếp bởi tỷ lệ muối qua màng RO và chất lượng nước đầu vào. Ví dụ, khi bạn đọc thông số màng RO, các bạn có thể thấy tỷ lệ loại bỏ muối là 99.7% thì lượng muối qua màng là 0.3%. Nghĩa là nếu nước đầu vào có TDS là 1000 mg/l thì TDS dòng sản phẩm là 3 mg/l.

Dựa vào thông tin trên các bạn có thể thấy là tỷ lệ muối và màng và tỷ lệ loại bỏ muối là hai con số liện quan trực tiếp đến nhau và dựa vào con số này có thể tính ra con số kia khi cần.

Tìm hiểu về khóa học thiết kế hệ thống lọc nước RO tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo